Spinoza - wat anderen over Spinoza zeggen

Spinoza: belangwekkende uitspraken van anderen over Spinoza. Ik heb er een paar voor je verzameld en geef ze hierna in mijn eigen woorden weer. Overigens: in september 2020 gaan onze filosofieweken in Frankrijk over Spinoza. Zie onze website over deze filosofieweken in Frankrijk"

Wat zeggen anderen over Spinoza?

Hegel over Spinoza: "Spinoza is het hoogtepunt van de moderne filosofie: óf spinozisme óf geen filosofie.”

Nogmaals Hegel over Spinoza: "Als je begint met filosoferen, moet je eerst Spinozist zijn."

Einstein over Spinoza: "Ik geloof in de God van Spinoza, die zichzelf openbaart in de wetmatige harmonie van het heelal, en niet in een God die zich bemoeit met het lot en de handelingen van mensen."

Schopenhauer over Spinoza: "Spinoza en Giordano Bruno werden vervuld door de gedachte dat de verschijningen van de wereld menigvuldig zijn, het is nog steeds één wezen, dat in allen voorkomt. Bijgevolg is er geen plaats voor God als schepper van de wereld in hun filosofie, maar God is de wereld zelf. Ze behoren niet tot hun eeuw of hun deel van de wereld. Een wereld die Giordana Bruno met de dood beloonde en Spinoza met vervolging en schande. Hun ellendig bestaan ​​en dood in deze westerse wereld zijn als die van een tropische plant in Europa. De oevers van de Ganges waren hun geestelijke huizen; daar zouden ze een vredig en geëerd leven hebben geleid onder mannen met dezelfde geest."

Bertrand Russel over Spinoza: Spinoza is de meest edele en meest geliefde filosoof van de grote filosofen. Intellectueel gezien hebben sommige anderen hem overtroffen, maar ethisch is hij oppermachtig.

Canon van Nederland zegt over Spinoza: "Hij gaf een aanzet tot een vrijzinnige uitleg van de Bijbel, sprak zich uit voor de democratie en wees op het grote belang van vrijheid van meningsuiting."