Society 4.0 - en het micro- en macropolitieke van Deleuze?

We zijn begonnen met het boek Society 4.0. We hebben de issues, zowel de Global als de Glokal omschrijving, in het Nederlands uitgeschreven. Welke grote auteurs, denkers of filosofen kunnen ons de richting en route voor de komende 10 jaar, voor de jaren 2020-2030, wijzen?     
Wil je hier iets meer van weten?
Kijk en luister naar een kennismaking met 'Society 4.0' en zie  de presentatie, de lancering van het boek 'Society 4.0' door Bob de Wit, Jan Peter Balkenende en Trudy Huisman. 
 

Als liefhebber van het gedachtegoed van de Franse filosoof Gilles Deleuze denk ik aan het onderscheid dat hij maakt tussen micro- en macropolitiek. Voor Deleuze heeft elk politiek issue of besluit gelijktijdig betrekking op het micropolitiek als macropolitiek niveau. We weten dat Deleuze’s denken zich verzet tegen elke vorm van reductionisme en daarom moeten we hier niet denken aan een eenvoudig of voor de hand liggend dualisme ‘collectief’ versus ‘individueel’ of aan enkele vaste categorieën. Deleuze denkt eerder in te onderscheiden politieke lijnen of segmentaties die de complexe sociale en culturele systemen, maatschappelijk velden of bewegingen kunnen duiden. Hij noemt er drie: molaire organisatie of lijnen, moleculaire lijnen en vluchtlijnen. Daarnaast kennen we Deleuze’s ontologische visie op de werkelijkheid met begrippen als ‘actueel’ en ‘virtueel’ en met sterk relationele concepten om organisaties, gebeurtenissen en maatschappelijke verhoudingen door te lichten.

Wie pakt dit op in onze werkgroep? Wat hebben de concepten van Deleuze politiek te bieden voor de komende tijd en hoe verhouden die zich tot het in deze tijd als maar sterker wordend mondiaal opererend kapitalisme?