Periodisering filosofie

De geschiedenis van de filosofie kun je schematisch weergeven in de vorm van een tijdbalk. Maar let op: de auteur van een schema kan de geschiedenis van de filosofie zo opdelen in tijdvakken, dat bepaalde wendingen of overgangen een accent krijgen. Wij geven hierna enkele voorbeelden van de manier waarop men de gescheidenis van de filosofie heeft geperiodiseerd.

alt alt
alt


Wij hebben de hiervoor gegeven tijdbalken samengebracht in één overzicht. Aan dit overzicht hebben we nog een vierde tijdbalk toegevoegd. De vierde tijdbalk deelt de geschiedenis van de filosofie in drie perioden: de premoderne, de moderne en de postmoderne periode van het denken. Bijvoorbeeld gebruiken wij deze indeling bij de workshops ‘welke filosoof zit er in jou?’

Wij houden geregeld workshops waarin we met elkaar uitwisselen over de betekenis van de meest dominante filosofieën voor ons eigen leven. Hoe verhouden onze opvattingen of overtuigingen, onze waarden en belangen zich tot deze meest dominante wereldbeelden? In welke mate laat jij jouw handelen, jouw doen en laten, bewust en onbewust, door deze beelden bepalen?