Naar een tweede humanisme: van de Liefde (Franse filosoof Luc Ferry)

Van de Franse filosoof Luc Ferry weten we dat filosofie voor hem iets heel anders is dan een kunde of kunst van logisch argumenteren, kritisch redeneren of helder denken. Dit is immers niet onderscheidend. In vele beroepen of professies is logisch nadenken, argumenteren en redeneren een essentieel deel van het werk. Voor de filosoof Luc Ferry is filosofie een zoeken naar 'heil' of betekenis in dit leven. Luc Ferry beweert dat alle belangrijke westerse filosofen antwoorden zoeken op de vraag naar een goed, gelukkig en zinvol leven. Zoals Luc Ferry zegt:

Een wereldlijke spiritualiteit; een heilsleer zonder God.

Zie het boek van Luc Ferry: "beginnen met filosofie'.

In deze workshop onderzoeken we meer diepgaand zijn visie. We kijken ook naar andere standpunten. We zijn het niet zonder meer eens met hem.

Een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van het westerse denken en doen is, volgens Luc Ferry, de overgang van het verstandshuwelijk, het gearrangeerde huwelijk, naar het door jonge mensen zelf gekozen huwelijk uit liefde en omwille van de liefde. Deze overgang ging niet vanzelf en heeft een lange tijd van verandering nodig gehad.

De “komst van de liefde” is volgens Luc Ferry een nieuw beginsel van zingeving, een richtsnoer van een volkomen nieuwe opvatting van het goede leven: ze luidt

Een nieuwe tijd, het tijdperk van het tweede humanisme.

Een nieuwe periode in de geschiedenis van het denken en leven. We onderzoeken in deze workshop zijn pleidooi voor een nieuwe levensfilosofie op basis van de liefde.

zie zijn nieuwste boek: "Over de liefde" 

Kan de liefde, niet alleen privé, maar ook in maatschappelijke zin, een veel grotere rol spelen? Zet de mens zich even zo in voor zijn geliefden in plaats van voor een abstract hoger doel? Kan dit principe van de liefde werken als een leidend, ordening en eenheid brengend principe dat vorm geeft aan de wijze waarop mensen samenleven?

Leeswijzer voor deelnemers die graag vooraf zich willen oriënteren op de inhoud van de workshop:
-    Luc Ferry. Over de liefde. Amsterdam 2013
-    Luc Ferry. Beginnen met filosofie. Met andere ogen kijken naar je leven. Amsterdam 2009.

Nu al meedenken? Meedoen?
Geef opmerkingen en deel jouw ideeen met ons. Reageer via de blog.

Albert en Johan