Aanmelden gratis cursus 'Beginnen met Filosofie' - Luc Ferry

Een doe-het-zelf online filosofiecursus 'Beginnen met filosofie'. Gratis. Op basis van het gelijknamige boek 'Beginnen met filosofie' van de hedendaagse Franse filosoof Luc Ferry. Een filosofieboek dat de uitgever op ons verzoek weer in herdruk heeft genomen. Luc Ferry vertelt systematisch 'het verhaal van de westerse filosofie'. Wij gaven de cursus asl 'zaterdag workshops'. De materialen van de cursus stellen wij je gratis beschikbaar. Meld je aan en je ontvangt periodiek de onderdelen per email.

Meld je aan voor 'Beginnen met filosofie' (Luc Ferry).

Ja, stuur mij de gratis materialen
dit veld niet invullen s.v.p.
 

Je ontvangt les voor les per e-mail. Je ontvangt verdiepingsvragen, overzichten en de powerpoint sheets van de workshops die wij gaven in Rotterdam, Delft en Den Haag. Luc Ferry vertelt op hoofdlijnen de geschiedenis van de westerse filosofie: naar vijf dominante wereldbeelden. Per wereldbeeld beantwoordt hij de drie hoofdvragen van de westerse filosofie. Koop of leen zelf ook het boekje van Luc Ferry. Veel plezier! 

Luc Ferry schreef een toegankelijk boekje voor een eerste of vernieuwde kennismaking met filosofie. Geen enkele beschrijving van de geschiedenis van de filosofie is objectief. Wij denken dat Luc Ferry het verhaal van de westerse filosofie begrijpelijk en systematisch vertelt. Neem met onze materialen (opnieuw) de tijd om kennis te maken met de grote lijn van het westerse denken. 

Ontvang gratis in vijf zendingen de materialen:

Verzending dag 1 van de cursus filosofie
- wat is filosofie wel/niet?
- filosofie versus religie; filosofie als levenswijze
- bouwstenen van elke filosofie: de drie grote vraagstukken van het leven
- eerste dominante filosofie: Griekse kosmologie
de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending dag 2 van de cursus filosofie
- overgang naar het tweede wereldbeeld
- tweede dominante filosofie: het Christelijke denken
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending dag 3 van de cursus filosofie
- overgang naar het derde wereldbeeld
- derde dominante filosofie: het humanisme (moderniteit)
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending dag 4 van de cursus filosofie
- overgang naar het vierde wereldbeeld
- vierde dominante filosofie: deconstructie (postmoderniteit)
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending dag 5 van de cursus filosofie
- overgang naar welk wereldbeeld; hoe nu verder?
- hoe verder? Vier opties:
- optie 1 - terug naar verloren filosofisch paradijs?
- optie 2 - doorgaan met deconstructie (postmoderniteit)
- optie 3 - renovatie: naar een nieuw humanisme?
- optie 4 - stoppen met filosofie: filosofie is veel te veel een universiteitsfilosofie geworden en gaat niet meer over het leven.

Over Luc Ferry en 'Beginnen met filosofie'

Luc Ferry, een nog immer actieve Franse filosoof, behoort tot een generatie filosofen van het nieuwe humanisme. Filosofie is volgens hem iets anders dan analyseren, argumenteren of kritisch nadenken. Want af en toe flink nadenken doen we allemaal! Nee, in de filosofie zijn we op zoek naar het begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit, hoe we met elkaar kunnen omgaan en of er wel of niet zoiets als zin, betekenis, heil of wijsheid bestaat.

In de gratis on-line cursus 'beginnen met filosofie' doen we onderzoek. Met een soort 'bouwsteen van de filosofie' kijkt Luc Ferry naar vijf dominante westerse filosofieën, wereldbeelden. In het laatste deel geeft Luc Ferry een voorstel voor een nieuwe, hedendaagse filosofie. Hier begint mogelijk jouw 'filosofieproject': hoe verder te gaan met filosofie? Wat spreekt je wel/niet aan in deze of ... andere westerse filosofieën?

En dan: hoe verder met filosofie?

Ga met een filosoof of filosofie die je aanspreekt aan de slag. Ontvang af en toe een berichtje van ons over de gratis activiteiten in het netwerk 'Filosofie Voor Het Leven'. We vormen als beginners met onze interesse voor filosofie een groeiend netwerk van deelnemers aan werkgroepen en leesgroepen filosofie en het filosofie Café. Vanaf de COVID-19 crisis zijn we ook online actief (Zoom, Teams, ....) geworden. Merk op dat in het netwerk interesse is voor (post)moderne filosofen: Nietzsche, Deleuze en hun voorlopers, bijvoorbeeld Spinoza, Hume en Bergson. Ook is er interesse voor de existentialisten: Sartre, Simone de Beauvoir en bijvoorbeeld Albert Camus. Maar wellicht wil jij verder gaan met een andere denker of filosofie? In het netwerk is ruimte voor elke richting. Iedere deelnemer in het netwerk is vooral zelf actief en vindt anderen om mee te denken, uit te wisselen, samen te studeren en boeken of teksten te lezen.