Society 4.0 - Bob de Wit - 8 politieke issues

In onze vorige bijeenkomst zagen we dat het boek 'Society 4.0' aan de hand van acht issues/thema’s de toekomst probeert te verkennen. Geheel in lijn met de werkzaamheden van de werkgroep 2020PLUS gaat het om de vraag naar een goed verhaal of filosofie – politieke filosofie – voor de toekomst. De auteur herneemt dat onze geschiedenis bepaalde tijdperken op wereldschaal kent en met deze tijdperken ook grote transities (overgangen of revoluties).

Zie het boek "Society 4.0" van prof. dr. Bob de Wit.

 

Bob de Wit, auteur van Society 4.0, schrijft, net als de vele auteurs die we genoemd hebben in onze filosofie2020PLUS lijst met filosofische verhalen op de website, dat we ook nu weer voor een transitie staan. Voor een overgang van de oude wereld naar een nieuwe of betere wereld ten gevolge van de mogelijkheden van nieuwe digitale technologieën en vanwege de problemen waar we voor staan. We laten het industriële tijdperk straks achter ons en gaan een maatschappelijke ‘revolutie’ tegemoet. De acht issues die Bob de Wit noemt, heb ik geprobeerd te formuleren als probleemstelling. En wel als volgt:

Issue 1 – de natiestaat komt in verdrukking
Issue 2 – grootbedrijven vernietigen lokale bedrijvigheid
Issue 3 – veel te veel niet-democratisch bestuur
Issue 4 – controle/macht te veel in handen van bevoorrechte klasse van aandeelhouders grootbedrijven
Issue 5 – ongelijkheid en ontstaan van elite-paradijzen  
Issue 6 – weinig betaald werk door overname robots
Issue 7 – modificatie/upgrading IQ en DNA voor selectieve, bevoorrechte elite
Issue 8 – vervuiling en vergiftiging van onze biosfeer

Met deze of aan te passen beschrijving zetten we onze zoektocht naar goede filosofische verhalen voor de toekomst voort. Dat is de activiteit van de werkgroep Filosofie 2020PLUS. Zie ook op de website welke verhalen/auteurs (boeken) daar al aandacht hebben gekregen. 

Meer concrete vragen en acties waar we nu mee aan de slag kunnen, zijn:
a) klopt de door mij gegeven korte probleemformulering met wat de auteur in Society 4.0 schrijft? Geef anders een aanpassing door.
b) welke hedendaagse filosofen, denkers, onderzoekers of auteurs hebben een visie op welke van de 1 t/m 8 probleemvelden/issues?
c) over b) Welke visie? Welk boek/artikel?
d) over c) wil jij een korte samenvatting geven van zo’n visie op een of meer issues?