Spinoza - waarom Spinoza's filosofie in deze tijd?

Dat is een aardige vraag: waarom Spinoza's filosofie in deze tijd?
Zo lang geleden (rond 1650) leefde deze filosoof Spinoza...  En er is daarna zoveel gezegd en gebeurd! 
Tenminste vier redenen om in 2020 - en weer eens in Frankrijk - hem aandacht te geven!

Ik herinner mij uit de lessen over Spinoza van mijn leermeester Henri Krop bij Wijsbegeerte op de Erasmus Universiteit dat er tenminste vier redenen zijn waarom Spinoza vandaag nog steeds van belang is.  Ik geef je hierna de eerste reden waarom Spinoza vandaag nog steeds van belang is.

"Omdat Spinoza in zijn werk óók aandacht geeft aan politieke filosofie. Hij is de eerste filosoof die een rechtvaardiging geeft van bepaalde grondnoties van de politiek: gelijkheid, vrijheid, democratie en tolerantie. Spinoza legt deze noties uit en geeft een bepaalde invulling van deze noties."   

Wil je iets meer weten van Henri Krop? Luister voor een kennismaking naar dit interview: Filosoof Henri Krop over de lessen van Spinoza.