Grote belangstelling filosofieweek Frankrijk 2022

De ruime belangstelling deed ons vandaag besluiten de grotere locatie in Monpazier te boeken voor 5 t/m 9 september. Je kunt je dus weer aanmelden en nu ontvang je geen 'nee' maar krijg je een 'ja' van ons.

Ook blijkt dat voor het krijgen van een verblijf in Monpazier, je (soms) beter direct contact kunt opnemen met aanbieders dan uitsluitend af te gaan op het aanbod van tussenpersonen (bijvoorbeeld Booking.com) via het internet. Bij direct contact bleek dat er wel plaats beschikbaar is terwijl via tussenpersonen er geen mogelijkheden meer waren.

 

In Monpazier is verblijf mogelijk bij bijvoorbeeld:

- Les Fleurs
- Chez Edèll
- Monpazier Gite
- La Maiso Anglaise
- Le Camp De Ferie
- La Maison des Poblans
- Gite Monpazier
- Hôtel Edward 1er
- Somiyu

Er zijn talloze aanbieders in de nabije omgeving van Monpazier. Kijk bijvoorbeeld op de website "Pays de bergerac tourisme" en selecteer "dormir" en vervolgens "chambres d'Hotes" en vervolgens "Monpazier". 

Hartelijke groet,
Johan

Onze eerdere berichten over de filosofieweek in Frankrijk vind je hierna.

Over de opzet van ons dagprogramma:
09.00 uur - Starten met koffie/thee
09.30 uur - College / Workshop 1 – Johan (Paul)
11.00 uur - Koffie/thee
11.15 uur - College / Workshop 2 – Paul (Johan)
12.30 uur - Lunch in een van de restaurants in Monpazier
14.00 uur - Kort en langer WandelWijs – Wim Prinse, Ad van Hienen, Wim Koetsier
                  en Paul en Johan. Met gesprekken over onze filosofische
                  wereldbeelden. 
19.30 uur - Diner in telkens een ander restaurant in Monpazier of omgeving
21.30 uur - Nagesprekken aan de bar; waar dan ook in Monpazier

Het OCHTENDPROGRAMMA geven we hierna:

Maandag 5 september
Thema 1: Alle zijnden zijn machines, ook de mens (Johan).
Thema 2: Deleuzes speculatie over de werkelijkheid (Paul).

Dinsdag 6 september
Thema 1: Machine ontologie / Mecanosfeer (Paul).
Thema 2: De onreduceerbaarheid van entiteiten (Johan).

Woensdag 7 september
Thema 1: De interne differentie (Paul).
Thema 2: Ongrijpbaar spul: 1ste aspect van het viervoud (Johan). 

Donderdag 8 september
Thema 1: Ontmoeting aan het oppervlak (Paul)
Thema 2: De ingekleurde ervaring (Johan). 

Vrijdag 9 september
Thema 1: Ander spul: dat rondkolkt in de kern (Johan).
Thema 2: De wereld zit niet op slot (Paul).

Het MIDDAGPROGRAMMA (in overleg met deelnemers)

- een wandeling "Biron" (een korte en langere versie) optie diner?
- een wandeling "Boucle de la Courège"
- een wandeling "Capdrot" (inclusief lunch Capdrot)
- bezoek (biologisch) wijnhuis (LaTuque) - optie lunch?
- bezoek aan een chateau (bijv. Josephine Baker)?
- bezoek grotten Lascaux? 

Met voldoende tijd voor uitwisseling over

1) het wereldbeeld van de filosoof Gilles Deleuze (via boek "Alles is een machine" van Arjen Kleinherenbrink) 

2) een 'opdracht':

Schets jouw wereldbeeld en geef aan hoe met behulp van de drie hoofdvragen van de filosofie dat wereldbeeld bij jou gestalte krijgt.
Gebruik "Beginnen met filosofie" van Luc Ferry waarin hij zegt dat elke filosofie drie componenten heeft.

1  Begrijpen van de van de werkelijkheid

·       THEORIE (the-oria)

2   Verlangen naar rechtvaardigheid

·       ETHIEK (praxis)

3   Zoeken naar het heil of behoud

·       WIJSHEID

Kort samengevat als volgt: 

THEORIE
In de theorie gaat het om een beeld van de wereld te scheppen en er kennis over te verwerven. Wat is de aard van de ons omringende wereld. Je vraagt naar het wezenlijke (theion / theia). We hebben hiervoor middelen nodig, middelen om te zien en te kennen. Dit noemen we orao. We hebben aannamen nodig over wat de werkelijkheid is, wat echt is, wat geldt als bestaand, wat geldt als correct en incorrect. Nadenken over deze aannamen kan verschillende vormen aannemen: één daarvan heet in de filosofie ontologie - zijnsleer, een andere epistemologie. Ontologie bestudeert de wijze waarop dingen bestaan. Epistemologie bestudeert de wijze waarop wij weten, om visie en kennis te genereren.

To theion of ta theia orao betekent ‘ik zie (orao) het goddelijke (theion); ’ ik zie de goddelijke dingen (theia)’. Zo is the-oria een poging om in de werkelijkheid het goddelijke te aanschouwen. In de moderne filosofie gaan deze woorden een andere betekenis krijgen, omdat er niet goddelijks meer te zien is in het universum. Kant gaat het vraagstuk van de theoria in volkomen nieuwe termen formuleren. Ze krijgen nu de connotatie van constructies. De klassieke theoria gaat naar theorievorming in de moderne wetenschap.

ETHIEK (praxis)
Wij moeten ons ook bezighouden met de andere mensen, met onze medespelers.
Hoe kunnen we met elkaar samenleven? Hoe moeten we ons op een leefbare, nuttige en waardige wijze, kortom op een rechtvaardige wijze jegens andere gedragen? Kortom, weten hoe te leven met anderen.

WIJSHEID
Al deze bovenstaande vragen verwijzen naar het vraagstuk van het heil / behoud. Het gaat hier om zin / doel van alles begrijpen. Een aspect van het geestelijk leven.

                             

Hartelijke groet,

Paul, Wim en Johan