Filosofie Café Rotterdam

1 - Elke eerste dinsdagavond van de maand bij NIVON in Rotterdam. Een plezierige plek om elkaar te ontmoeten. 

Na twee jaar online filosofie cafe nu weer fysiek bijeen! Net als vroeger, maar nu bij NIVON in Rotterdam.
Ga voor datum, locatie en en onderwerp, naar onze agenda

Vanaf 2023 gebruiken wij weer de AGENDA van de website. Het ROOSTER hierna werken wij niet meer bij. Het geeft

uitsluitend enkele aankondigingen van online bijeenkomsten van voorgaande jaren.

Rooster ONLINE Filosofisch Café - 2022 - 2023

 

Datum Inleider Onderwerp Te lezen tekst (aanbeveling)

4 okt
2022
Johan ter
Heegde

Wat nu? Hoe verder met filosofie?

Beginnen met filosofie is niet zo moeilijk. Een paar honderd deelnemers in ons netwerk hebben het boekje "Beginnen met filosofie" van Luc Ferry gelezen. Ook hebben zij daarbij onze gratis cursusmaterialen gelezen en/of bestudeerd.


Bekijk nog even de laatste sheets van de gratis cursus-materialen. En/of lees nog eens het laatste hoofdstuk van het boekje "Beginnen met filosofie" van de Franse filosoof Luc Ferry. 

1 nov
2022

Annemarie Feitz

" Omarm de chaos " 

(Vanuit de werkgroep Politieke Filosofie)

Lees alvast het gelijknamige boek van Jan Rotmans.

6 dec
2022

Johan ter Heegde

Het einde van de eeuwige essenties.

(Vanuit de werkgroep Deleuze/Nietzsche) 

Wij maken gebruik van Hoofdstuk 6 van het boek "Against Continuity" van Arjen Kleinherenbrink. 

 

3 jan
2023
Rutger H. Cornets de Groot

Zijn kunst, filosofie en poëzie nog mogelijk in een wereld die aan ons als feit wordt gepresenteerd en die ook door feiten ('data') wordt gedomineerd? 

7 febr
2023

Paul Schuurhuizen

"De werkelijkheid is fundamenteel problematisch".(Vanuit de werkgroep Deleuze/Nietzsche) 

 

 

Wij maken gebruik van Hoofdstuk 7 van het boek "Against Continuity" van Arjen Kleinherenbrink. 

7 mrt
2023 
Annemarie Feitz

“Het grote wereldtoneel"

(Vanuit de werkgroep Politieke Filosofie)

Lees alvast het gelijknamige boek van Philipp Blom. 

4 apr
2023
Johan ter
Heegde

De constructie van de wereld: rizomen of hierarchiën?

Wij maken gebruik van Hoofdstuk 8 van het boek "Against Continuity" van Arjen Kleinherenbrink. 
2 mei
2023
Rutger H. Cornets de Groot

'Zijn kunst, filosofie en poëzie nog mogelijk in een wereld die aan ons als feit wordt gepresenteerd en die ook door feiten '(data') wordt gedomineerd?'(Over fatische en apostolische literatuur (Hermans) en kunst (Kosuth), adhv Wittgenstein, Spinoza, Deleuze)

6 juni  2023 Paul Schuur- huizen Omverwerping van het Platonisme?

Wij maken gebruik van Hoofdstuk 9 van het boek "Against Continuity" van Arjen Kleinherenbrink. 

 

 

 

 

Rooster ONLINE Filosofisch Café - 2021 - 2022

 

Datum Inleider Onderwerp Te lezen tekst (aanbeveling)
5 okt
2021
Johan ter
Heegde

Verlost van Sartre en de fenomenologie en het existentialisme? Naar iets nieuws! En nu beter. Beter met het Structuralisme?

 

 

Boek ‘Filosofie voor beginners’ van Donald Palmer. Vanaf pagina 366 t/m 377. Kijk ook naar 'Structuralisme' op het internet.

 

2 nov
2021

Johan ter
Heegde

Toch niet alles anders en beter? Daarom verder na 1968: van ‘structuralisme’ naar ‘poststructuralisme’? Maar naar welk poststructuralisme? Dat van Lacan, van Derrida of dat van Irigaray?

 

 

Boek ‘Filosofie voor beginners’ van Donald Palmer. Vanaf pagina 376 t/m 392

7 dec
2021

Renee van Laar

Over de kunstenaar Francis Bacon? Nee, over zijn werk dat krachten tot uitdrukking wil brengen. Voor de filosoof Deleuze is Francis Bacon een kunstschilder van gewaar‘wordingen’.
De Figuur in Deleuze’s boek ‘Logica van de gewaarwording’ is daarvan het voorbeeld.

Boek: Francis Bacon Logica van de gewaarwording

(Auteur: Gilles Deleuze)

18 jan
2022
Johan ter
Heegde
Allemaal willen we wel een spannend avontuurlijk leven. Een écht leven. Op zijn minst moet het zinvol zijn en vooral niet alledaags. De marketing en reclame weet dat en maakt gebruik van ons verlangen naar bijzonder te zijn.  

Maar ..... hoe dan te leven in een wereld die verhalen van ons verlangt?

Boek ‘Avonturen bestaan niet’.

(auteurs: Gusman en Kleinherenbrink.) 

1 feb
2022

Paul Schuurhuizen Tussenverslag uit de werkgroep Politieke Filosofie 2020PLUS. Deze keer Paul Schuurhuizen. Paul geeft een presentatie over het boek dat hij inbracht in de werkgroep . Een boek van Klaas van Egmond: Homo Universalis.

Boek van Klaas van Egmond: Homo Universalis.

Bekijk het al vast:

Homo Universalis - Moreel kompas voor een nieuwe Europse renaissance

1 mrt
2022 
Hein Oostveen

“Hoe zouden we kunnen leven". In eerdere bijeenkomsten van het filosofische café heb ik het al over de ‘Zin van het Leven’, over Latours visie op hoe we ons moeten heroriënteren op onze omgang met de Aarde en over Deleuze als filosoof van de vluchtlijn gehad.

Nu wil ik dat samentrekken in de vraag ‘Hoe zouden we kunnen leven?’ De vraag zal voornamelijk a.d.h.v. het werk van Deleuze worden behandeld. Verder zal aangegeven hoe deze vraag zich onderscheidt van eerder in de geschiedenis gestelde vragen als ‘(1) Hoe zouden we moeten leven?’ (de Grieken) en ‘(2) Hoe zouden we moeten handelen?’ (Kant), en (3) van het vertellen van het persoonlijke verhaal.  

 

 

Boek:Todd May, Deleuze An Introduction.”

 

5 apr
2022
Johan ter
Heegde

Vervolg op vorige keer in januari. De consequenties van onze drang naar en verslaving aan avonturen, individueel en collectief. Avonturen bestaan niet of wel? Sartre beweert - lees zijn roman "Walging" - dat het échte leven geen plot of script heeft; dat alles contingent is. Andere filosofen zien dat heel anders; dat er meer moet zijn ..... Een goede reden voor onderzoek! 

Boek ‘Avonturen bestaan niet’ van Gusman en Kleinherenbrink. Hoofdstuk 3 en 9.
10 mei
2022
Rutger H. Cornets de Groot

Over fatische en apostolische literatuur (Hermans) en kunst (Kosuth), adhv Wittgenstein, Spinoza, Deleuze

Eigen tekst

 

7 juni  2022 Paul Schuur- huizen

Maarten van Buuren is in de wereld van de subatomaire deeltjes gedoken en heeft filosofische perspectieven op de quantummechanica ontwikkeld.

Dit leidt tot nieuwe inzichten over het ontstaan van het leven.

Boek ‘Quantum, de oerknal en God'. (Maarten van Buuren) 

 

bbbb